Get Adobe Flash player


Łatwiejsze poruszanie się po międzynarodowym rynku pracy.Otwarcie perspektyw rozwoju zawodowego i nabytego wykształcenia.Możliwośc uzyskania rzetelnych referencji i cennego stażu zawodowego.Większe umjetności komunikacyjne oraz wzrost kompetencji    zawodowych.

.

GALERIA


 


więcej


O projekcieDocelowym odbiorcą projektu jest młodzież w wieku 18-19 lat, kształcąca się w zawodzie technik informatyk. Młodzież cechuje zdecydowana przewaga wiedzy teoretycznej nad praktyczną.

Brak bezpośredniego kontaktu z rynkiem pracy, nieznajomość panujących tam zasad powoduje, że młodzi technicy często nie podejmują pracy w wyuczonym zawodzie.
więcej