Get Adobe Flash player

Cele projektu

Celem projektu jest umożliwienie uczennicom i uczniom zapoznania się z wymogami europejskiego rynku pracy oraz jego strukturą i zasadami funkcjonowania. Będzie to również okazja do poznania różnic i podobieństw lokalnego rynku w Polsce i za granicą. Znajomość specyficznego słownictwa angielskiego umożliwi uczestnikom nawiązanie i prowadzenie rozmów biznesowych bez udziału osób pośredniczących. Pozwoli również na łatwiejsze poruszanie się na międzynarodowym rynku pracy oraz uczestnictwo w międzynarodowych targach, konferencjach itp.                       Staż w anglojęzycznych firmach otwiera perspektywy rozwoju zawodowego oraz lepsze możliwości prezentacji na rynku pracy nabytego wykształcenia i uzyskanego doświadczenia. Cele specyficzne projektu to zdobycie umiejętności organizacji własnego stanowiska pracy w zakresie przetwarzania informacji, zdobycie umiejętności posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, zdobycie umiejętności posługiwania się terminologią zawodową w języku angielskim, nauka korzystania z instrukcji i fachowej literatury w języku angielskim. Czas trwania pobytu uczestników w Irlandii wynika z ramowego programu nauczania. W tym czasie pozostali uczniowie naszej szkoły będą odbywać praktyki na terenie Polski. Jest to na tyle długi okres, w którym będzie możliwe przełamanie bariery językowej oraz psychologicznej związanej z pobytem w nowym miejscu        oraz skupienie się już później na właściwych zadaniach związanych typowo z praktyką zawodową.          Dodatkowo w ciągu miesiąca uczestnicy będą w stanie zaobserwować przyrost umiejętności w zakresie komunikacji. Czas ten również sprzyja nawiązaniu głębokich relacji ze współpracownikami, co będzie pomocne      przy późniejszym podtrzymaniu zdobytych kontaktów. Dzięki czterotygodniowemu pobytowi uczestnicy dokładne poznają anglojęzyczne środowisko pracy będą w stanie odnieść zdobyte informacje do własnej sytuacji na krajowym rynku pracy, ponadto pracodawcy będą mogli poznawać uczestników na tyle dobrze, że będą w stanie wystawić    im rzetelne referencje. NWA została wybrana spośród wielu organizacji pośredniczących ze względu na to, iż poszukiwaliśmy partnera w kraju anglojęzycznym zapewniającym praktyki w branży informatycznej, a także, że jako jedyna gwarantowała organizację kursu języka angielskiego.