Get Adobe Flash player

Techniczne Zakłady Naukowe są szkołą średnią – techniczną.
Kształcimy młodzież w czteroletnim technikum o specjalnościach:

  • technik elektryk
  • technik informatyk
  • technik elektronik
  • technik mechanik
  • technik organizacji reklamy

Szkoła liczy 457 uczniów, a zatrudnionych jest łącznie 108 pracowników, w tym 68 nauczycieli. Program nauczania przewiduje dla uczniów               4 tygodniowe praktyki zawodowe, odbywane w trakcie trzeciego roku kształcenia.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość nauki języków obcych – angielskiego i niemieckiego.
Placówka posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu w/m specjalnościach (TZN istnieje od 1972r.).
Uwzględniając potrzeby młodego pokolenia od 2004 został uruchomiony nowy wówczas kierunek- technik informatyk, cieszący się szczególnym zainteresowaniem.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych, zapewniają uczniom doskonałe przygotowanie merytoryczne, jednak ze względu                na ograniczenia wynikające z ramowego planu nauczania brakuje możliwości na osiągnięcie przygotowania praktycznego na odpowiednio wysokim poziomie.
Fakt ten ma bezpośrednio niekorzystne przełożenie w późniejszej czynnej pracy zawodowej. Szkoła posiada również 7 pracowni komputerowych       , liczących w sumie 71 stanowisk.